Wat laat je liggen

Wat is een Stimuleringslening?

De Stimuleringslening is een lening waarmee je onderhoud, renovatie en/of restauratie om of aan je woning financiert tegen gunstige voorwaarden.

Waar kun je de lening voor gebruiken? 

Gemeenten en provincies vinden het belangrijk dat ook je investeert in een goede en plezierige leefomgeving. Zij helpen je daarom financieel een handje. Gemeenten en provincies zetten een Stimuleringslening in daar waar hun (lokale) woningmarkt hulp nodig heeft (bijvoorbeeld particuliere woningverbetering en funderingsherstel). Het doel en de vorm van de Stimuleringslening verschilt daarom per gemeente/provincie.

Kom ik in aanmerking voor de Stimuleringslening?

Voordat je een Stimuleringslening kunt aanvragen, stelt jouw gemeente vast of je voldoet aan haar voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeente en/of provincie.

Bekijk de website van de gemeente Roosendaal om erachter te komen aan welke eisen jij moet voldoen